Vážení firemní zákazníci,

V Socioterapii Levice sme vždy na vašej strane, keď prichádza na podporu a rozvoj vašej pracovnej sily. Preto sme s potešením zaviedli novú iniciatívu, ktorá môže revolucionizovať spôsob, ako sa vaši zamestnanci zapájajú do práce a ako sa rozvíjajú nielen v profesionálnom, ale aj v osobnom živote.

Čo je našou ponukou? Prichádzame s konceptom encounterovej skupiny pre vašich zamestnancov. Táto skupina poskytuje bezpečné a podporné prostredie, kde sa jednotlivci môžu otvorene zdieľať svoje myšlienky, pocity a skúsenosti. Je to príležitosť na hlbokú osobnostnú reflexiu a medziľudské pripojenie, čo vedie k rastu a rozvoju na osobnej aj profesionálnej úrovni.

Aké benefity môžu vaši zamestnanci očakávať?

  1. Posilnenie tímovej súdržnosti: Skupinová dynamika encounterovej skupiny pomáha posilňovať väzby medzi členmi tímu, čím sa zvyšuje spolupráca a dôvera medzi kolegami.

  2. Zlepšená komunikácia: Účastníci sa učia efektívne komunikovať a počúvať, čo vedie k lepšiemu porozumeniu a riešeniu konfliktov v pracovnom prostredí.

  3. Podpora sebarozvoja: Encounterská skupina je bezpečný priestor na sebareflexiu a osobnostný rast. Zamestnanci získavajú väčšiu sebadôveru a pochopenie vlastných emocionálnych reakcií.

  4. Zlepšená pracovná výkonnosť: Ľudia, ktorí sa cítia podporovaní a sú spokojní s vlastnou osobnosťou, sú vo všeobecnosti produktívnejší a kreatívnejší vo svojich pracovných úlohách.

Ako vaša firma môže ťažiť z tejto iniciatívy?

  • Zvýšená lojalita zamestnancov a nižšia fluktuácia.
  • Zlepšené pracovné vzťahy a atmosféra v tíme.
  • Zvýšená efektivita a produktivita pracovnej sily.
  • Investícia do dlhodobého rozvoja a blahobytu zamestnancov.

Váš úspech je náš úspech, a preto sme tu, aby sme vám pomohli vytvoriť zdravé a podporujúce pracovné prostredie. Kontaktujte nás ešte dnes a objavte, ako môže encounterová skupina posunúť vašu firmu na novú úroveň!

S úctou,

Socioterapia Levice

Individuálna

Každý človek má schopnosť pomôcť sám sebe, len ju potrebuje v sebe objaviť. 

Budeme Vás sprevádzať spoznávaním samého seba tak, aby ste v sebe svoju silu k zmene našli a odkryli cestu k svojej sebaúcte a svojim hodnotám.

Ak rozmýšľate nad tým prečo nežijete podľa svojich predstáv, zotrvávate v práci, vo vzťahoch, v ktorých nie ste spokojní, ak sa zamýšľate nad tým prečo sa "toto" deje práve mne ...

Terapeutický rozhovor - porozmýšľajte nahlas, utrieďte si myšlienky.

Dotyková terapia akupresúrou - odblokovanie nahromadeného stresu.

Terapia kreslením s použitím neurografiky - vykresli sa z problémov.

Rodinná

Rodina je miesto, kde ma milujú a som prijatý, aj keď som sám sebou.

Deti málokedy počúvajú, čo im rodičia hovoria, ale vždy ich pozorujú. Svojim správaním deťom dávate návod na život.

Doprajme si rodinu, v ktorej sa cítime milovaní, šťastní a slobodní.


Párová

Partnerstvo nás učí prijať zodpovednosť za svoj vlastný život.

Ak sa zamýšľate ako ďalej, ak nežijete podľa vašich predstáv, ak zotrvávate vo vzťahoch, v ktorých nie ste spokojní, ak si kladiete si otázku, prečo sa "toto" deje práve mne, prečo si navzájom nerozumieme, prečo sa nepočúvame, ako komunikujeme, čo mi zrkadlí môj partner ...

Príďte nahlas porozmýšľať, utriediť si myšlienky, porozumieť sami sebe a pohnúť sa ďalej.

Radi vás budeme sprevádzať pri spoznávaní seba a hľadaní odpovedí.


Skupinová

Reťaz je taká silná ako je silný jej najslabší článok.

Skupinová terapia ponúka možnosti riešenia vyskytujúcich sa problémov rôzneho pôvodu v skupine. Forma a priebeh terapie závisí od zloženia a dynamiky skupiny.. 

Keď sú fungujúce sociálne vzťahy výkonnosť skupiny sa zvyšuje.

Spoznávaním silných a slabých stránok sa prehĺbi spolupatričnosť a vzájomnosť celého tímu.

Pre triedne, športové, pracovné a iné skupiny.

Cieľom je posunúť limity tímu ako celku.