INDIVIDUÁLNE

PÁROVÉ

RODINNÉ

SKUPINOVÉ

Každý človek má schopnosť pomôcť sám sebe, len ju potrebuje v sebe objaviť.


Socioterapia

Socioterapia je terapia sociálnych vzťahov. Cieľom socioterapie je zvýšiť kvalitu života človeka. Zmobilizovať svoje vnútorné kapacity aby sa zmiernilo vnútorné napätie v sebe a v najbližších vzťahoch.

Prebieha formou terapeutického rozhovoru alebo za pomoci projektívnych terapeutických pomôcok ako karty a rodinná doska. Klient si sám zvolí spôsob terapie.

Pri problémoch

 • s úzkosťou, strachom
 • so závislosťou, poruchou príjmu potravy, sebapoškodzovaním
 • so správaním, šikanovaním, domácim násilím
 • vo vzťahoch, (komunikácia, nevera, rozchod, rozvod, agresívne správanie…)
 • pri úmrtí blízkej osoby
 • alebo akékoľvek iné problémy

Podpora reziliencie, získate a posilníte schopnosť, odolnosť vyrovnávať sa s prekážkami a nepriaznivými podmienkami. Zdokonalíte svoje copingové stratégie, racionálny vedomý spôsob zvládnutia a prekonania stresovej situácie, ktorá presahuje momentálne adaptačné schopnosti človeka.

Pre všetky vekové kategórie.  


Arteterapia


Arteterapia je terapia umením – v mojom prípade kreslením, maľovaním a modelovaním z hliny. Slúži ako prostriedok na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov, zviditeľnenie skrytých, potlačených strachov, úzkostí, udalostí, nespracovaných situácií.

Tvorivé aktivity neverbálneho charakteru sú vhodné pri liečení negatívnych spomienok a traumy, ktoré sa v pamäti ukladajú v obrazoch, sú potlačené a takto sa ľahšie dostávajú na povrch a do vedomia človeka.

Relaxačné kreslenie s prvkami arteterapie. 

Pre všetky vekové kategórie.


Koučing

Hľadáte spôsob ako sa zlepšiť v tom, čo robíte, chcete si zlepšiť vzťahy, alebo sa zbaviť zlozvykov. Sám život, ako plynie nás nabáda k tomu, aby sme hľadali cesty, ktoré nás povedú správnym smerom. Každý človek je jedinečný a má v sebe vnútorné zdroje ku zmene a každý jeden sme odborníkom na vlastný život.

Koučing je zmysluplným nástrojom hľadania cesty:

 • pri životných zmenách vo vzťahoch, kariére, škole
 • v biznis živote - hodina koučingu ušetrí až 8 hodín premýšľania
 • pre vedomú a efektívnu komunikáciu
 • pre bezpečné zvládanie emócií hnevu, strachu, smútku
 • hľadanie vlastných zdrojov - budovanie sebahodnoty, sebaúcty a sebavedomia
 • odstraňovaní zlozvykov, prokrastinácia, fajčenie, prejedanie sa ...
 • a mnohé iné
Koučing je vhodný pre mládež od teenagerského veku a dospelých.

Cenník

Individuálna terapia

za každú ďalšiu začatú pol hodinu +15€

35€/hodina

Párová terapia

sedenie s dvoma terapeutmi

60€/hodina

Arteterapia individuálna

za každú ďalšiu začatú pol hodinu +15€

35€/hodina

Arteterapia workshop

2 do 4 hodín podľa počtu účastníkov

80€/hodina

Individuálny koučing

za každú ďalšiu začatú pol hodinu +15€

35€/hodinu

Skupinový koučing

počet účastníkov max. 10

100€/hodina

Biznis koučing

za každú ďalšiu začatú pol hodinu +15€

60€/hodina

Firemný workshop

trvanie podľa dohody a objednanej šlužby 

100€/hodina