Rozvojové a encounterové skupiny

Zostaňte produktívny, pomôžeme vám naštartovať tím, správnym smerom.

Ponúkame rozvojové a tím buildingové aktivity pre vašu spoločnosť. Individuálny koučing a intenzívne workshopy pre pracovné a športové kolektívy: sú zamerané na sebapoznávanie a posilnenie komunikačných, sociálnych zručností a empatie v tíme.

Takáto skupina má silu znásobiť schopnosti a zručnosti a výsledky tímu a aj jeho jednotlivých členov.

Cieľom je posunúť limity tímu ako celku.

Komunikácia a efektivita vo firemných vzťahoch

Ako vytvoriť atmosféru, ktorá podporí efektívne fungovanie:

Vytvorenie komunikačne bezpečného prostredia, z dlhodobého hľadiska ušetrí firme nemalé finančné prostriedky. Atmosféra podporujúca produktivitu sa tvorí komunikáciou.

Ako vytvoriť vzťahy, ktoré podporujú u zamestnancov lojalitu:

Ľudia, ktorí cítia spolupatričnosť sú otvorenejší pri riešení dennej operatívy a možné komplikácie ich "nedostávajú z rytmu". Spolupatričnosť vytvára priestor pre zodpovednosť voči zákazníkom aj zamestnávateľovi.

• ⁠Uznanie ako motivácia a cesta k otvorenejším vzťahom:

Prejaviť uznanie, tak, aby vás druhá strana započula, aby bola motivovaná, aby videla svoju hodnotu a prínos-dôležitosť pre firmu.

Komunikácia je hodnota, ktorú ťažko kvantifikujeme v merateľných jednotkách a predsa zlepšenie komunikácie vo firme uvidíte na číslach.

Skupinový koučing a encounterové skupiny

plávajte vo firemnom prostredí ako ryba vo vode a predíďte vyhoreniu

  • Tímová Synergia: encounterové skupiny a koučing posilňujú vzájomnú spoluprácu a komunikáciu v tíme. Vďaka nadobudnutým schopnostiam konštruktívne vyjadrovať svoje postoje, názory a návrhy, budú vaši zamestnanci pracovať v harmonických vzťahoch s väčšou efektivitou, čo ocenia nielen kolegovia medzi sebou ale hlavne vaši klienti.
  • Rozvoj Osobností: vytvoríme v tíme bezpečné prostredie, kde vaši ľudia môžu osobnostne rásť. Tým sa rozvíjajú, objavujú svoj potenciál a dokážu fungovať efektívne bez toho, aby im hrozilo vyhorenie, či už v pracovnom alebo súkromnom živote.
  • Zlepšenie Vzťahov: na pracovisku a aj so zákazníkmi: Skupinový koučing a encounterové skupiny pomáhajú formovať pozitívnu firemnú kultúru. Vaši zamestnanci budú cítiť, že sú súčasťou niečoho väčšieho, ako len k pracovného procesu.

Pomôžeme Vám vytvoriť pracovný tím, ktorý funguje v synergii s Vašou firmou a aj klientami.

Arteterapia pre firemný kolektív

Prináša tvorivý proces, ktorý má korektívny a samoliečiaci potenciál. Vôbec netreba vedieť kresliť, podstata arteterapie je dostať sa k svojim zaužívaným nefunkčným vzorcom správania a ich následná vedomá zmena.

Arteterapia má pozitívny vplyv na pracovné prostredie a efektívnosť vo firemnom kolektíve. Ako môže arteterapia prispieť Vašej firme:

  1. Stresové situácie a relaxácia: Arteterapia umožní zamestnancom zmierniť napätie a stres, a zrelaxovať

  1. Kreativita a inovácia: Arteterapeutické techniky podporia kreativitu a inováciu. Zamestnanci môžu objaviť svoj potenciál, nové spôsoby myslenia a riešenia problémov.
  2. Komunikácia a tímová spolupráca: Arteterapia vytvorí priestor na zlepšenie komunikácie medzi kolegami.
  3. Sebapoznanie a sebavedomie: Arteterapia umožňuje lepšie spoznať seba samého, svoje silné stránky, svoje motivácie
  4. Prevencia vyhorenia: Pravidelná účasť pomáha predchádzať syndrómu vyhorenia a udržiavať duševné zdravie.

Vytvoríme plán šitý na mieru pre Vašu firmu. 

Každá spoločnosť má svoje zameranie a situácie, ktoré sa vyskytujú sú zvyčajne naviazané nielen na špecifiká firmy ako takej, ale veľkou mierou do nich vstupuje ľudský faktor. Preto sa potrebujeme spolu stretnúť a spoznať Vašu firmu. 

Pre vytvorenie produktu pre Vás jedinečný tím nás prosím kontaktujte. 

Cenník

Individuálna terapia

za každú ďalšiu začatú pol hodinu +15€

35€/hodina

Párová terapia

sedenie s dvoma terapeutmi 

za každú začatú pol hodinu +15€ 

60€/hodina

Arteterapia individuálna

za každú ďalšiu začatú pol hodinu +15€

35€/hodina

Arteterapia workshop

2 do 4 hodín podľa počtu účastníkov

80€/hodina

Individuálny koučing

za každú ďalšiu začatú pol hodinu +15€

35€/hodinu

Biznis koučing

za každú ďalšiu začatú pol hodinu +15€

60€/hodina

Skupinový koučing

počet účastníkov max. 10

100€/hodina

Firemný workshop

trvanie podľa dohody a objednanej šlužby 

100€/hodina

Garant: 

Ing. Alica Štefková 

+421 918 322 949