PROGRAMY PRE DOSPELÝCH

sebapoznávacie, sebarozvojové, podporné a encouterové

V skupine, v bezpečnom prostredí, sa účastník učí slobodnejšie hovoriť o svojom prežívaní, emóciách a svojich potrebách. Zároveň sa učí aktívne počúvať a porozumieť druhým. Dostáva spätnú väzbu. Účastníci prinášajú svoje aktuálne témy.

Každý sa môže slobodne rozhodnúť či bude o sebe rozprávať, alebo len počúvať. Cieľom je porozumieť sebe samému, svojim motívom správania, naučiť sa prijímať seba samého, poznať svoju hodnotu, svoje hranice, prehlbovanie a zlepšovanie sociálnych vzťahov, redukcia pocitov osamelosti, frustrácie, úzkosti, strachu...

V rozhovore sa vieme dostať ďalej, ako keď zostávame sami vo vlastnej hlave.

Každý štvrtý piatok v mesiaci od 17:00 do 20:00. 

Vstup 15 eur.

Každý druhý piatok v mesiaci od 17:00 do 20:00. 

Vstup 15 eur

SOM ŽENA

encounter

Ženy si môžu byť prínosom a navzájom sa podporiť pri prežívaní rôznych životných období. Navzájom sa inšpirovať a pracovať na svojom raste v skupine iných žien. Rozhovory o aktuálnych témach:

 • o vlastnej hodnote
 • o motívoch pri rozhodovaní
 • prijatí seba samej, sebaláske
 • nastavovaní hraníc a ich dodržiavaní
 • vzťahoch a o vlastnom fungovaní vo vzťahu
 • o dohodách a tiež o tom prečo ich dodržiavame alebo nedodržiavame
 • o manipulácii a odolnosti voči manipulácii
 • o rodičovstve
 • a mnohé iné, ktoré si prinášate

ENCOUNTER

pre páry, aj pre single

 • Nahliadnutie na svoje konanie s nadhľadom
 • Odhalenie svojich obranných mechanizmov
 • Porozumenie budovaniu vzťahov bezpečných, dôverných, láskyplných
 • Zlepšenie asertívnej komunikácie
 • Možnosť získať pohľad na svoje problémy aj "z druhého brehu"
 • Zlepšenie intímnych vzťahov
 • Porozumenie svojim závislostiam
 • Riešenie konfliktov
 • Práca s vlastným strachom
 • Zvládanie svojich emócií
 • Pochopenie nabratých chybných vzorcov

VNÚTORNÝ KRITIK 1

Vylieč svoje vnútorné dieťa 

- rozpoznaj svojho vnútorného kritika 

- identifikuj naučené negatívne vzorce 

- porozumej kde toto celé v tebe vzniklo 

- zisti kedy a ako sa prejavuje 

- nauč sa zastaviť vplyv vnútorného kritika 

Celodenný workshop o spracovaní negatívnych vzorcov, ktoré sme sa v detstve naučili.

VNÚTORNÝ KRITIK 2

Vylieč svoje vnútorné dieťa 

- ver sebe a svojmu životu 

- nauč sa povedať nie 

- získaj späť svoju sebahodnotu a sebavedomie 

- nauč sa stanoviť si hranice 

- buď autentický/á

Celodenný workshop o spracovaní negatívnych vzorcov, ktoré sme sa v detstve naučili.


VYKRESLI SA 

Z PROBLÉMOV

 • zvedomenie podvedomých blokov
 • naštartovať sebaliečiaci proces
 • objavenie vlastného potenciálu

Arteterapia je jedna z možností ako vytiahnuť na povrch svoje skutočné, vnútorné, pravdivé prežívanie. Je jedinečná aj pri liečení negatívnych spomienok a tráum, ktoré sa v pamäti ukladajú v obrazoch.

Je to prostriedok na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Prežívanie počas tvorenia je cestou k podvedomiu. Arteterapia dáva jednoduchú možnosť nahliadnuť na svoje emócie, ktoré bežne nechceme ukazovať ani sami vidieť a tým nám dovoľuje s nimi ľahko pracovať.


Termín: bude vypísaný

Vstup 25 eur.


termín na požiadanie

PRE PACIENTOV

a tiež ich príbuzných, priateľov a ľudí pracujucich s chorými ľuďmi

PRAVIDELNÝ arteterapeutický WORKSHOP 

Každý človek sa narodí s potenciálom k rastu, ktorý v ňom ostáva po celý život. Rôzne životné situácie nás dovedú k tomu, že odložíme seba a žijeme pre druhých, čiže seba dáme na druhé

miesto.

Ak sa dlhodobo nachádzame v takomto stave, organizmus môže ochorieť. Keď nastane takýto zlom, život nás prinúti opäť sa vrátiť k sebe. Potreba rastu je jedna z našich základných potrieb na prežitie, keď s ňou vieme pracovať, tak v ktorejkoľvek životnej situácii ju vieme použiť vo svoj prospech, lebo zdravie a zdokonaľovanie je nám vlastné

.