KOMUNIKÁCIA JE CESTOU K DOBRÝM VZŤAHOM

krúžky


na zlepšenie vzťahov a vzťahu k sebe samému.

 • Vzťahy so spolužiakmi
 • Vzťahy s rodičmi
 • Odolnosť voči šikanovaniu
 • Zvládanie hnevu
 • Práca so strachom, so smútkom
 • Ako mať rád sám seba
 • Prečo sa mi nepáči moje telo
 • Podpora sebavedomia
 • Komunikácia a počúvanie druhých
 • Sociálne siete a čas strávený na mobile
 • Znášanie kritikyRiešenie konfliktov
 • Podpora zdravého sebavedomia
 • Prvé vzťahy

VSTUP 10 €

každá druhá streda v mesiaci 

14:00 - 15:30 - 1. - 3. ročník ZŠ

16:00 - 17:30  - 4. - 6. ročník ZŠ


každá tretia streda v mesiaci

16:00 - 17:30 - 7. - 9. ročník ZŠ


každý prvý piatok v mesiaci

16:30 18:00 - STREDOŠKOLÁCI