SOM ŽENA

encounter pre ženy

Rozhovory o všetkom, čo život prináša, o vzťahoch, v ktorých rastieme, zažívame radosť, lásku, vzťahoch ktoré tvoria, ale aj o tých, ktoré nás vysiľujú, pôsobia deštruktívne

Ženy si môžu byť prínosom a navzájom sa podporiť pri prežívaní rôznych životných období. Navzájom sa inšpirovať a pracovať na svojom raste v skupine iných žien. Rozhovory o aktuálnych témach:

 • o vlastnej hodnote
 • o motívoch pri rozhodovaní
 • prijatí seba samej, sebaláske
 • nastavovaní hraníc a ich dodržiavaní
 • vzťahoch a o vlastnom fungovaní vo vzťahu
 • o dohodách a tiež o tom, prečo ich dodržiavame alebo nedodržiavame
 • o manipulácii a odolnosti voči manipulácii
 • o rodičovstve
 • a mnohé iné, ktoré si prinášate
 • 15,00 €

  Termíny: každý štvrtý piatok v mesiaci *(ak nie je uvedené ináč)

  2024

  júl - prázdniny

  august - 23.8. 17:00 - 20:00

  september - 27.9. 17:00 - 20:00

  október - 25.10. 17:00 - 20:00

  november - 22.11. 17:00 - 20:00

  december - 19.12. 17:00 - 20:00

  2025

  január

  február

  marec

  apríl

  máj

  jún

  Encounterová skupina

  V bezpečnom prostredí môže účastník slobodne hovoriť o svojom prežívaní, emóciách a svojich potrebách. Zároveň sa učí aktívne počúvať a porozumieť druhým.

  Dostáva spätnú väzbu.

  Účastníci si prinášajú svoje aktuálne témy.

  Každý sa môže slobodne rozhodnúť či bude o sebe rozprávať, alebo len počúvať.

  Cieľom je porozumieť sebe samému, svojim motívom správania, naučiť sa prijímať seba samého, poznať svoju hodnotu a svoje hranice.

  Prínosom je prehlbovanie a zlepšovanie sociálnych vzťahov, redukcia pocitov strachu, osamelosti, frustrácie, úzkosti...

  V rozhovore sa vieme dostať ďalej, ako keď zostávame sami vo vlastnej hlave.