NA DIAĽKU

Onine encounterová skupina

je zážitková cesta sebaspoznávania a osobnostného rozvoja

Dáva možnosť pracovať s napätím svojím aj iných, spoznávať svoje limity, lepšie porozumenie motívom správania priamo z domu.

  • Odhalenie svojich obranných mechanizmov
  • Porozumenie budovaniu vzťahov bezpečných, dôverných, láskyplných
  • Zlepšenie asertívnej komunikácie
  • Možnosť získať pohľad na svoje problémy aj "z druhého brehu"
  • Zlepšenie intímnych vzťahov
  • Porozumenie svojim závislostiam
  • Riešenie konfliktov
  • Práca s vlastným strachom
  • Zvládanie svojich emócií
  • Pochopenie nabratých chybných vzorcov
15,00 €

Termíny: každý tretí utorok v mesiaci *(ak nie je uvedené ináč)

2024

júl - 16.7.  18:00 - 21:00

august - 27.8. 18:00 - 21:00

september - 17.9. 18:00 - 21:00

október - 15.10. 18:00 - 21:00

november - 19.11. 18:00 - 21:00

december - 17.12. 18:00 - 21:00

2025

január

február

marec

apríl

máj

jún

Encounterová skupina

V bezpečnom prostredí môže účastník slobodne hovoriť o svojom prežívaní, emóciách a svojich potrebách.

Zároveň sa učí aktívne počúvať a porozumieť druhým.

Dostáva spätnú väzbu.

Účastníci si prinášajú svoje aktuálne témy.

Každý sa môže slobodne rozhodnúť či bude o sebe rozprávať, alebo len počúvať.

Cieľom je porozumieť sebe samému, svojim motívom správania, naučiť sa prijímať seba samého, poznať svoju hodnotu a svoje hranice.

Prínosom je prehlbovanie a zlepšovanie sociálnych vzťahov, redukcia pocitov osamelosti, frustrácie, úzkosti, strachu...

V rozhovore sa vieme dostať ďalej, ako keď zostávame sami vo vlastnej hlave.