KOMUNIKÁCIA TEEN

Krúžok komunikácie pre teenagerov 7. až 9. ročník ZŠ

Tento vek detí, ktoré prestávajú byť deťmi, je tvrdým orieškom pre nejedného rodiča a skúste sa vžiť do kože dieťaťa. Svet, čo poznalo včera už neexituje a tento nový je poriadna záhada. Ako fungujú vzťahy, komunikácia, zodpovednosť, čo mi dáva hodnotu ....? 

* zisti ako funguje svet dospelých
* ako si určiť svoje hranice vo vzťahoch
* ako komunikovať aby ťa autority brali vážne
* ako fungujú rovnocenné vzťahy
* a iné užitočné nástroje, ktoré môžeš použiť, aby si si lepšie rozumel s kamarátmi, rodičmi, učiteľmi ...

formou rozhovorov, hier a tvorivých aktivít

10,00 €

Termíny: jeden krát do mesiaca

krúžky sa konajú od septembra do júna počas školského roku

kontaktujte nás pre viac informácií

KOMUNIKÁCIA JE CESTOU K DOBRÝM VZŤAHOM

Skupinka 10 - 15 detí, ktoré v bezpečnom prostredí spoznávajú sami seba a zažívajú pocit prijatia.

Na krúžku sa rozprávame o prežívaní, o pocitoch, o tom ako odkomunikovať čo cítim, čo prežívam. Deti majú možnosť uvedomiť si svoju hodnotu, podporiť sebavedomie. Pomáhame pri rozvíjaní kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Rozprávame sa o tom, čo je zodpovednosť a preberanie zodpovednosti za seba.

Aktivita je vhodná pre všetky deti. Deti, ktoré radi a veľa komunikujú môžu byť inšpiráciou pre deti, ktoré komunikujú menej. 

na zlepšenie vzťahov a vzťahu k sebe samému.

 • Vzťahy so spolužiakmi
 • Vzťahy s rodičmi
 • Odolnosť voči šikanovaniu
 • Zvládanie hnevu
 • Práca so strachom, so smútkom
 • Ako mať rád sám seba
 • Prečo sa mi nepáči moje telo
 • Podpora sebavedomia
 • Komunikácia a počúvanie druhých
 • Sociálne siete a čas strávený na mobile
 • Znášanie kritikyRiešenie konfliktov
 • Podpora zdravého sebavedomia
 • Prvé vzťahy