ARTE DETI

Pomôže deťom lepšie porozumieť svojmu vnútornému svetu.

V uzavretej skupine detí, v bezpečnom prostredí, pomocou kreslenia, maľovania, modelovania z hliny, koláže, práce s farbami a iných kreatívnych metód budeme pomáhať deťom prekonávať bariéry pri vyjadrovaní zložitých myšlienok a emócií. 

Deti sa budú učiť.

  • spontánne rozprávať o sebe a svojom prežívaní. 
  • rozvíjať sociálne zručnosti, 
  • zlepšovať sebavedomie, 
  • zmierňovať stres, frustráciu, 
  • znižovať úzkosť, 
  • riešiť konflikty alebo traumy. 

Deti sa postupne naučia samostatne a sebavedome fungovať.

10,00 €

Termíny: od septembra 2024


Arteterapia

je terapia, ktorá kombinuje umenie a psychológiu s využitím kreatívneho procesu a umeleckých techník.

Arteterapia je jedna z možností ako vytiahnuť na povrch svoje skutočné, vnútorné, pravdivé prežívanie. Je jedinečná aj pri liečení negatívnych spomienok a tráum, ktoré sa v pamäti ukladajú v obrazoch.

Je to prostriedok na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Prežívanie počas tvorenia je cestou k podvedomiu.

Arteterapia dáva jednoduchú možnosť nahliadnuť na svoje emócie, ktoré bežne nechceme ukazovať ani sami vidieť a tým nám dovoľuje s nimi ľahko pracovať.

  • zvedomenie podvedomých blokov
  • naštartovať samoliečiaci proces
  • objavenie vlastného potenciálu