FIRMY

Vložte svoj text

Komunikácia a efektivita vo firemných vzťahoch

Ako vytvoriť atmosféru, ktorá podporí efektívne fungovanie:

Vytvorenie komunikačne bezpečného prostredia, z dlhodobého hľadiska ušetrí firme nemalé finančné prostriedky. Atmosféra podporujúca produktivitu sa tvorí komunikáciou.

Ako vytvoriť vzťahy, ktoré podporujú u zamestnancov lojalitu:

Ľudia, ktorí cítia spolupatričnosť sú otvorenejší pri riešení dennej operatívy a možné komplikácie ich "nedostávajú z rytmu". Spolupatričnosť vytvára priestor pre zodpovednosť voči zákazníkom aj zamestnávateľovi.

• ⁠Uznanie ako motivácia a cesta k otvorenejším vzťahom:

Prejaviť uznanie, tak, aby vás druhá strana započula, aby bola motivovaná, aby videla svoju hodnotu a prínos-dôležitosť pre firmu.

Komunikácia je hodnota, ktorú ťažko kvantifikujeme v merateľných jednotkách a predsa zlepšenie komunikácie vo firme uvidíte na číslach.

Skupinový koučing a encounterové skupiny

plávajte vo firemnom prostredí ako ryba vo vode a predíďte vyhoreniu

 • Tímová Synergia: encounterové skupiny a koučing posilňujú vzájomnú spoluprácu a komunikáciu v tíme. Vďaka nadobudnutým schopnostiam konštruktívne vyjadrovať svoje postoje, názory a návrhy, budú vaši zamestnanci pracovať v harmonických vzťahoch s väčšou efektivitou, čo ocenia nielen kolegovia medzi sebou ale hlavne vaši klienti.
 • Rozvoj Osobností: vytvoríme v tíme bezpečné prostredie, kde vaši ľudia môžu osobnostne rásť. Tým sa rozvíjajú, objavujú svoj potenciál a dokážu fungovať efektívne bez toho, aby im hrozilo vyhorenie, či už v pracovnom alebo súkromnom živote.
 • Zlepšenie Vzťahov: na pracovisku a aj so zákazníkmi: Skupinový koučing a encounterové skupiny pomáhajú formovať pozitívnu firemnú kultúru. Vaši zamestnanci budú cítiť, že sú súčasťou niečoho väčšieho, ako len k pracovného procesu.

Pomôžeme Vám vytvoriť pracovný tím, ktorý funguje v synergii s Vašou firmou a aj klientami.

Arteterapia pre firemný kolektív

Prináša tvorivý proces, ktorý má korektívny a samoliečiaci potenciál. Vôbec netreba vedieť kresliť, podstata arteterapie je dostať sa k svojim zaužívaným nefunkčným vzorcom správania a ich následná vedomá zmena.

Arteterapia má pozitívny vplyv na pracovné prostredie a efektívnosť vo firemnom kolektíve. Ako môže arteterapia prispieť Vašej firme:

 1. Stresové situácie a relaxácia: Arteterapia umožní zamestnancom zmierniť napätie a stres, a zrelaxovať

 1. Kreativita a inovácia: Arteterapeutické techniky podporia kreativitu a inováciu. Zamestnanci môžu objaviť svoj potenciál, nové spôsoby myslenia a riešenia problémov.
 2. Komunikácia a tímová spolupráca: Arteterapia vytvorí priestor na zlepšenie komunikácie medzi kolegami.
 3. Sebapoznanie a sebavedomie: Arteterapia umožňuje lepšie spoznať seba samého, svoje silné stránky, svoje motivácie
 4. Prevencia vyhorenia: Pravidelná účasť pomáha predchádzať syndrómu vyhorenia a udržiavať duševné zdravie.

Workshop

Efektívna a Vedomá Komunikácia 

na transformáciu nefunkčných naučených vzorcov správania

Vážení partneri,

Potešte sa s nami nad novou iniciatívou, ktorá môže radikálne zmeniť spôsob, ako vaši zamestnanci a vy sami pristupujete k svojmu životu a práci. Socioterapia Levice predstavuje sebapoznávací workshop, kde sa budeme venovať odhaleniu a transformácii nefunkčných naučených vzorcov správania na behaviorálnej aj emočnej úrovni.

Čo tento workshop zahŕňa?

Hĺbková Sebareflexia: Spoločne sa pustíme do hĺbkovej analýzy našich vzorcov správania, aby sme pochopili ich korene a vplyv na náš život.

Transformácia Naučených Vzorcov: Pomocou osvedčených metód a techník sa naučíme identifikovať a transformovať nefunkčné vzorce, ktoré nám bránia voľbe a slobode v našom fungovaní.

Emocionálny a Behaviorálny Rast: Posilníme našu schopnosť riadiť naše emócie a správanie, čo nám umožní slobodnejšie a plnohodnotnejšie fungovať v každodennom živote.

Podpora na Ceste K Zmene: Budeme si navzájom poskytovať podporu a inšpiráciu na ceste k osobnej a profesionálnej transformácii.

Ako vaša firma môže ťažiť z tohto workshopu?

 • Zlepšená Vedomosť a Sebaovládanie: Zamestnanci získajú lepšiu sebareflexiu a kontrolu nad svojím správaním, čo môže viesť k zvýšenej produktivite a efektivite práce.

 • Zlepšené Pracovné Vzťahy: Lepšie porozumenie seba i ostatných môže viesť k harmonickejším a efektívnejším pracovným vzťahom.

 • Inovácia a Kreativita: Oslobodenie od nefunkčných vzorcov správania môže otvoriť dvere pre nové myšlienky a inovácie vo vašej firme.

Nechajte sa inšpirovať a posunúť vpred vďaka našej špecializovanej ponuke sebapoznávacieho workshopu. Kontaktujte nás ešte dnes a spoločne objavíme cestu k slobode a plnohodnotnému fungovaniu človeka!

S úctou,

Socioterapia Levice

Firemné hry

🎉 pre Zblíženie Tímu a Prípravu na Zmeny vo Vašej Firme! 🎉

Vážení podnikatelia,

V Socioterapii Levice sme presvedčení, že silný a zohratý tím je kľúčom k úspechu vo svete dynamických podnikateľských prostredí. Preto sme vyvinuli špeciálne firemné hry, ktoré nielenže pomáhajú zblížiť váš tím, ale aj pripravujú vašu firmu na zmeny, či už ide o inovácie, restrukturalizáciu alebo iné výzvy, ktoré vám môžu prísť do cesty.

Čo môžete očakávať od našich firemných hier?

👥 Posilnenie Väzieb v Tíme: Naše hry sú navrhnuté tak, aby podporili spoluprácu, dôveru a komunikáciu medzi členmi tímu, čím sa zlepšuje celková dynamika a výkonnosť tímu.

🔄 Príprava na Zmeny: Prostredníctvom simulácií, role-playingu a interaktívnych cvičení vaši zamestnanci budú lepšie pripravení na zmeny vo firme. Zlepšia si adaptabilitu a flexibilitu, čo je nevyhnutné pre úspešné zvládanie nových výziev.

🔍 Rozvoj Schopnosti Riešenia Problémov: Naše hry podporujú kritické myslenie a tvorivé riešenie problémov, čo je nevyhnutné pre efektívne riadenie zmien a neistoty v pracovnom prostredí.

🌟 Posilnenie Firemnej Kultúry: Hry pomáhajú posilňovať firemnú identitu a hodnoty, čím vytvárajú jednotnú a pozitívnu firemnú kultúru.

Nečakajte, kým sa zmeny stanú nevyhnutnými. Aktívne investujte do zblíženia vášho tímu a prípravy na budúcnosť. Kontaktujte nás ešte dnes a objavte, ako môžeme spoločne posunúť vašu firmu k novým úspechom prostredníctvom našich firemných hier!

S úctou,

Socioterapia Levice

Garant: 

Ing. Alica Štefková 

+421 918 322 949