O nás

Vitajte v Socioterapia- Levice. Sme profesionálny tím, ktorý ponúka celý rad služieb na podporu jednotlivcov, rodín a skupín na ich ceste k osobnému rastu a spokojnému životu.

Špecializujeme na poskytovanie socioterapie, koučingu a arteterapie. Sme kvalifikované a skúsené terapeutky a koučky odhodlané pomáhať jednotlivcom prechádzať životnými výzvami, rozvíjať copingové stratégie, komunikačné a sociálne zručnosti a dosahovať ich osobné ciele.

Okrem našich individuálnych a skupinových terapeutických služieb ponúkame aj workshopy a školiace programy pre školy, firmy a iné kolektívy zamerané na zlepšenie komunikačných zručností, budovanie tímu a celkovú pohodu v týchto prostrediach. Výsledkom je vytvorenie pozitívnej a produktívnej atmosféry, ktorá podporuje rast a spoluprácu.

Či už ste jednotlivec, ktorý hľadá osobný rast, rodina, ktorá potrebuje podporu, alebo kolektív, ktorý sa snaží zlepšiť produktivitu alebo atmosféru, Socioterapia-Levice je tu, aby sme vás sprevádzali na vašej ceste. 

Kontaktujte nás ešte dnes a naplánujte si stretnutie alebo sa informujte viac o našich službách.

Marica Chamulová

.0904 515 524

"Ak človek robí to čo vždy, dostane to čo vždy."

Poradňa Školák

Vystúpiť z takéhoto začarovaného kruhu nemusí byť jednoduché. Každý človek má v sebe potenciál k zmene, ale nie vždy dokáže nájsť odvahu tú zmenu uskutočniť. V rozhovoroch s klientmi mám rada tie objavné momenty, keď si klient uvedomí svoju hodnotu, keď sa dotkne svojej pravdy a dovolí si v tej chvíli byť sám sebou. A to môže byť prvý krok k zlepšeniu vzťahu k sebe a vzťahov s inými ľuďmi. Lebo kde sú "zdravé" vzťahy sú "zdraví" aj ľudia a opačne, "zdraví" človek tvorí "zdravé" vzťahy.

Živím sa prácou s ľuďmi a táto práca ma napĺňa.

Som socioterapeutka a sociálna pedagogička s desaťročnou praxou v poradenstve pre rodičov a deti s diagnostikovanými poruchami učenia, správania a pozornosti. Kariéru som však začínala ako učiteľka matematiky a vyskúšala som si aj pozíciu asistentky učiteľa.

Študovala som na Prírodovedeckej fakulte UPJŠ v Košiciach, odbor fyzika – chémia, učiteľstvo, na Fakulte sociálnych vied a zdravotníctva UKF v Nitre, odbor sociálna práca so zameraním na psychologickú starostlivosť, na Pedagogickej fakulte UMB v Banskej Bystrici, odbor doplnkové pedagogické štúdium.

Mám absolvovaný dlhodobý socioterapeutický výcvik a som zapísaná do Zoznamu socioterapeutov Slovenska IPS (Inštitút psychoterapie a socioterapie).

Mám absolvované kurzy zamerané na projektívne kresebné metódy diagnostikovania osobnosti, kurzy arteterapie, Facilitátor ART (Agrression Replacement Training - zvládanie agresívneho správania), a mnohé ďalšie zamerané na sebapoznávacie a relaxačné techniky.

Ponúkam:

 • Terapie - individuálne, párové, rodinné, skupinové

 • Terapie s prvkami arteterapie
 • Stimulačné programy pre žiakov s poruchami učenia, pozornosti a správania
 • Stimulačné programy pre predškolákov
 • Poradenstvo pre rodičov
 • Krúžky vedomej komunikácie pre mládež
 • Encounterové sebapoznávacie skupiny, facilitovanie skupín
 • Intenzívne workshopy pre kolektívy zamerané na posilnenie komunikačných a sociálnych zručností, ozdravenie vzťahov, zvýšenie produktivity práce
 • Relaxačné techniky na zvládanie stresu a zmiernenie vnútorného napätia

Alica Štefková

.0918 322 949 

"Kladieme otázky a pritom všetky odpovede sú v nás."

Program IER 

Dôverujem ľuďom, že vedia, čo v danej situácii chcú a potrebujú, či už v práci alebo vo vzťahoch. Každý má schopnosť vyhodnocovať a každý má svoju pravdu v náhľade na svoj život. Dokážem aktívne počúvať a porozumieť rôznym situáciám, ktoré nás stretávajú v životoch. 

Niekedy máme tendenciu priveľa neefektívne rozmýšľať a zamotávame sa do pavučín svojich myšlienok. Negatívne pocity a emócie zosilnejú, silnie aj vnútorný hnev. Konštantne sa do vedomia predierajú agresívne myšlienky a nastupuje pocit nespokojnosti. Pri práci s klientmi, ma napĺňa vidieť ako ľahko sa dá vylepšiť vzťah k sebe samému, svoje vzťahy s okolím a tým si dovoliť prežívať obyčajné radosti života.

V našom facilitačnom tandeme som tá racionálnejšia a menej prísna. Ako koučka kladiem otázky, ktoré pracujú vo vašom vnútri a dostávajú na povrch vami ukryté a prehliadané pravdy duše.

Čo ponúkam:

 • individuálny a skupinový koučing - biznis, kariéra, vzťahy

 • lektoring, facilitácia skupín, encounterové skupiny

 • krúžky vedomej komunikácie pre mládež

 • Intenzívne workshopy pre kolektívy zamerané na posilnenie komunikačných a sociálnych zručností, ozdravenie vzťahov, zvýšenie produktivity a rozvoj mäkkých zručností

 • psychosomatika tváre - riešenie dysfunkcií kože na základe vnútorného prežívania

 • akupresúrne a relaxačné techniky na odstránenie stresu


Zopár faktov:

Živím sa prácou s ľuďmi na voľnej nohe a túto prácu milujem.

Mám ukončený 104 hodinový koučingový výcvik s ICF certikátom a akreditáciou MŠ SR. Momentálne som v dlhodobom sociotrerapeutickom výcviku s akreditáciou MŠSR. Absolvovala som kurzy facilitácie skupín, emočný leadership, arteterapie, projektový manažment a mnohé ďalšie, znalosti, z ktorých využívam pri lektoringu, koučingu a facilitácii, pre lepší nadhľad, porozumenie počutému a priamu efektívnu komunikáciu. Som kozmetička a venujem sa aj psychosomatickej kozmetike.

Mám ukončené technické vzdelanie s inžinierskym diplomom na TU Zvolen a ročný pedagogický kurz ukončený obhajobou práce a záverečnými skúškami na UMB Banská Bystrica. Som lektor Akadémie rodičovstva UMC.  V celej mojej práci rovnako využívam mnoho ročné skúsenosti s riadením ľudí a skúsenosti s lektorstvom, facilitáciou skupín a individuálnou konzultačnou prácou.

Spolupracujeme s:

 • OZ Šarkaník
 • JESEŇ ŽIVOTA, zariadenie sociálnych služieb Levice
 • Materské centrum Medulienka Levice
 • Liga za duševné zdravie
 • Tekovská knižnica v Leviciach