ČO OČI VIDIA, TO SRDCE UVERÍ

víkendový intenzívny encounter

Intenzívna zážitková cesta sebaspoznávania a osobnostného rozvoja v spoločnosti príjemných ľudí. Počas víkendu v krásnom horskom prostredí zažijete 12 hodín intenzívnych rozhovorov, kde môžete získať nahliadnutie na svoje konanie s nadhľadom:

 • Odhalenie svojich obranných mechanizmov
 • Porozumenie budovaniu vzťahov bezpečných, dôverných, láskyplných
 •  Lepšie porozumenie motívom správania
 • Spoznávať svoje limity 
 • Zlepšenie asertívnej komunikácie
 • Vedieť pracovať s napätím svojím aj iných
 • Zlepšenie intimity
 • Porozumenie svojim závislostiam
 • Riešenie konfliktov
 • Práca s vlastným strachom
 • Zvládanie svojich emócií
 • Pochopenie nabratých chybných vzorcov

To ako fungujeme v živote nie je náhoda. 

100,00 €

TERMÍNY 2024/25

november 9.- 10. 11 2024

február 15. - 16. 3. 2025

jún 14. - 15. 3. 2025

možnosť ubytovania od piatku

Encounterová skupina

V bezpečnom prostredí môže účastník slobodne hovoriť o svojom prežívaní, emóciách a svojich potrebách. Zároveň sa učí aktívne počúvať a porozumieť druhým.

Dostáva spätnú väzbu.

Účastníci si prinášajú svoje aktuálne témy.

Každý sa môže slobodne rozhodnúť či bude o sebe rozprávať, alebo len počúvať.

Cieľom je porozumieť sebe samému, svojim motívom správania, naučiť sa prijímať seba samého, poznať svoju hodnotu a svoje hranice.

Prínosom je prehlbovanie a zlepšovanie sociálnych vzťahov, redukcia pocitov strachu, osamelosti, frustrácie, úzkosti...

V rozhovore sa vieme dostať ďalej, ako keď zostávame sami vo vlastnej hlave.