sebapoznávacie a encounterové skupiny

PRE ŠKOLY

Na zlepšenie sociálnych vzťahov, vzťahu k sebe samému, zlepšenie klímy a spolupráce v kolektíve.

V spolupráci s Tekovskou knižnicou Levice

pre žiakov základných a stredných škôl

pre pedagogických a nepedagogických pracovníkov

 • problémy v kolektíve

 • začlenenie do kolektívu

 • vylúčenie z kolektívu

 • sťažená komunikácia

 • šikanovanie

 • sebapoškodzovanie

 • poruchy príjmu potravy

 • krádeže

 • záškoláctvo

 • experimentovanie s drogami

 • a iné problémy

PRE ŽIAKOV A ŠTUDENTOV

PRE UČITEĽOV

Garant: 

Mrg. Marica Chamulová 

+421 904 515 524