VNÚTORNÝ KRITIK 3

Vylieč svoje vnútorné dieťa

Naše zranené vnútorné dieťa sa stáva naším najväčším kritikom. Rôznymi strategickými obranami sa nás snaží ochrániť pred negatívnymi emóciami, ktoré sme zažívali v detstve. Ťažko sa budujú rovnocenné vzťahy ak nemáme vo svojom vnútri pocit istoty a bezpečia a čakáme, že nám ho poskytnú druhí.

Mnohé z nich sme si vybudovali už v detstve, niektoré z nich vzniknú až v dospelosti. Je dôležité pochopiť, že v sebe nosíme veľa presvedčení, ktoré u väčšiny ľudí vyplývajú z narušenia viacerých zo štyroch základných potrieb, potreba zvládať biologické potreby, potreba istoty a bezpečia, potreba lásky a spolupatričnosti a potreba uznania. Rôzne strategické obrany a hranie v detstve naučených manipulatívnych hier nám zabezpečia život, ktorý poznáme. Hľadáme si k sebe partnerov, s ktorými budeme spoločne budovať ilúzie v obranách ....

Sloboda

ŽIVOT V ĽAHKOSTI

- pomenovať svoje obrany

- naučiť sa vedome pracovať so svojimi obranami

- byť odolný voči manipulácii a emočnému vydieraniu

- naučiť sa ustáť si svoje hranice

- byť slobodný vo vlastnom živote

Workshop o spracovaní negatívnych vzorcov, ktoré sme sa v detstve naučili.

55,00 €

Termíny: 

vnútorný kritik 1 -  12.9.2024 o 17:00
vnútorný kritik 2 - 3.10.2024 o 17:00
vnútorný kritik 3 - 24.10.2024 o 17:00

VNÚTORNÝ KRITIK 1 a 2

Kategórie