VNÚTORNÝ KRITIK 2

Vylieč svoje vnútorné dieťa

Uvedomiť si svoje dary a dokázať pracovať so svojimi silnými stránkami nás zväčša neučia. Vyrastáme v spoločnosti, kde sme vedení k negatívnemu nastaveniu. Naše talenty a dary často považujeme za samozrejmosť a nedokážeme ich využiť dostatočne k tomu, aby sme žili šťastný život.

Z detstva si ťaháme nastavenie, kedy naše schopnosti neukazujeme a nevyužívame vo svoj prospech. Naučiť sa prijímať seba samého so svojimi nedokonalosťami a zároveň uvidieť, že tieto nedokonalosti dopĺňajú našu jedinečnosť. Prehliadaním svojich talentov im nedávame priestor, aby sa rozvíjali a týmto nechávame priestor negatívnym pocitom, ktoré zobúdzajú naše zranenia z detstva.

Uchopte svoju vnútornú múdrosť a silu, ktoré prinášajú do života pokoj, harmóniu a stabilitu.

MÚDRY DOSPELÝ V NÁS

- spoznať silu svojich koreňov

- znovu objaviť svoje zdroje

- uvedomiť si svoju sebahodnotu

- naučiť nastaviť si hranice

- využiť vlastný potenciál

Workshop o spracovaní negatívnych vzorcov, ktoré sme sa v detstve naučili.

55,00 €

Termíny: 

vnútorný kritik 1 -  12.9.2024 o 17:00
vnútorný kritik 2 - 3.10.2024 o 17:00
vnútorný kritik 3 - 24.10.2024 o 17:00

VNÚTORNÝ KRITIK 1 a 3

Kategórie