VNÚTORNÝ KRITIK 1

Vylieč svoje vnútorné dieťa

Akokoľvek to znie zvláštne, tak každý dospelý - muž, žena, ak chce naozaj dospieť, tak sa musí stať sám sebe rodičom, aby bol schopný postarať sa o svoje vnútorné dieťa. Aby už nemusel túto službu nevedome vyžadovať od svojho partnera.

Ak neprebehne v puberte zdravé odpojenie sa od matky, tak s ňou zostáva dospelý človek naďalej prepojený akoby neviditeľnou pupočnou šnúrou. Ale toto spojenie už nie je vyživujúce, práve naopak, narúša náš vzťah s partnerom, našu sexualitu a v podstate všetky naše vzťahy.

Ak otec neuzná, v období puberty svojho dieťaťa verejne jeho hodnotu, a nedeklaruje dôveru vo svojho syna/dcéru, že uchopí svoj život do vlastných rúk, ostáva vo vnútri deficit - neprítomnosť uznania od otca. Dospelý - muž, žena, bude očakávať toto uznanie od partnera. čo pôsobí deštrukčne na partnerské a aj iné vzťahy.

ZAMRAČENÉ DIEŤA V NÁS

- rozpoznaj svojho vnútorného kritika

- identifikuj naučené negatívne vzorce

- porozumej kde toto celé v tebe vzniklo

- zisti kedy a ako sa prejavuje

- nauč sa zastaviť vplyv vnútorného kritika

Workshop o spracovaní negatívnych vzorcov, ktoré sme sa v detstve naučili.

55,00 €

Termíny: 

vnútorný kritik 1 -  12.9.2024 o 17:00
vnútorný kritik 2 - 3.10.2024 o 17:00
vnútorný kritik 3 - 24.10.2024 o 17:00