SILA KOMUNIKÁCIE

Krúžok komunikácie pre deti 4. až 6. ročník ZŠ

Deti v tomto veku prechádzajú uvedomením ako fungujú vzťahy. Už to nie je hrám sa s tebou alebo nehrám sa s tebou. Túžia po stabilnejších kamarátstvach, ale zároveň nie vždy majú zručnosť tvoriť takéto vzťahy. Komunikácia s autoritami sa stáva komplikovanejšia.

* ako sa rozprávať, aby sme si rozumeli
* ako aktívne počúvať
* ako sa rozprávať s autoritami
* ako byť odolný voči šikane
* a mnohé iné
Formou hier a rozhovorov a tvorivých aktivít ako kreslenie, koláž, maľovanie, modelovanie z hliny spoznávame sami seba a zisťujeme ako môže správna komunikácia pomôcť uspieť.

10,00 €

Termíny: jeden krát do mesiaca

krúžky sa konajú od septembra do júna počas školského roku

kontaktujte nás pre viac informácií

KOMUNIKÁCIA JE CESTOU K DOBRÝM VZŤAHOM

Skupinka 10 - 15 detí, ktoré v bezpečnom prostredí spoznávajú sami seba a zažívajú pocit prijatia.

Na krúžku sa rozprávame o prežívaní, o pocitoch, o tom ako odkomunikovať čo cítim, čo prežívam. Deti majú možnosť uvedomiť si svoju hodnotu, podporiť sebavedomie. Pomáhame pri rozvíjaní kritického myslenia a mediálnej gramotnosti. Rozprávame sa o tom, čo je zodpovednosť a preberanie zodpovednosti za seba.

Aktivita je vhodná pre všetky deti. Deti, ktoré radi a veľa komunikujú môžu byť inšpiráciou pre deti, ktoré komunikujú menej. 

na zlepšenie vzťahov a vzťahu k sebe samému.

 • Vzťahy so spolužiakmi
 • Vzťahy s rodičmi
 • Odolnosť voči šikanovaniu
 • Zvládanie hnevu
 • Práca so strachom, so smútkom
 • Ako mať rád sám seba
 • Prečo sa mi nepáči moje telo
 • Podpora sebavedomia
 • Komunikácia a počúvanie druhých
 • Sociálne siete a čas strávený na mobile
 • Znášanie kritikyRiešenie konfliktov
 • Podpora zdravého sebavedomia
 • Prvé vzťahy