Komunikácia a efektivita vo firemných vzťahoch

  • Ako vytvoriť atmosféru, ktorá podporí efektívne fungovanie:

Vytvorenie komunikačne bezpečného prostredia, z dlhodobého hľadiska ušetrí firme nemalé finančné prostriedky. Atmosféra podporujúca produktivitu sa tvorí komunikáciou.

Ako vytvoriť vzťahy, ktoré podporujú u zamestnancov lojalitu:

Ľudia, ktorí cítia spolupatričnosť sú otvorenejší pri riešení dennej operatívy a možné komplikácie ich "nedostávajú z rytmu". Spolupatričnosť vytvára priestor pre zodpovednosť voči zákazníkom aj zamestnávateľovi.

• ⁠Uznanie ako motivácia a cesta k otvorenejším vzťahom:

Prejaviť uznanie, tak, aby vás druhá strana započula, aby bola motivovaná, aby videla svoju hodnotu a prínos-dôležitosť pre firmu.

Komunikácia je hodnota, ktorú ťažko kvantifikujeme v merateľných jednotkách a predsa zlepšenie komunikácie vo firme uvidíte na číslach.

*cena platí pre skupinu do 10 ľudí pre workshop v Socioterapia Levice

Radi Vám ponuku prispôsobíme podľa Vašich individuálnych požiadaviek nás kontaktujte.

200,00 €

Ponúkame rozvojové a tím buildingové aktivity pre vašu spoločnosť. Individuálny koučing a intenzívne workshopy pre pracovné a športové kolektívy: sú zamerané na sebapoznávanie a posilnenie komunikačných, sociálnych zručností a empatie v tíme.

Takáto skupina má silu znásobiť schopnosti a zručnosti a výsledky tímu a aj jeho jednotlivých členov.

Cieľom je posunúť limity tímu ako celku.

Vytvoríme plán šitý na mieru pre Vašu firmu. 

Každá spoločnosť má svoje zameranie a situácie, ktoré sa vyskytujú sú zvyčajne naviazané nielen na špecifiká firmy ako takej, ale veľkou mierou do nich vstupuje ľudský faktor. Preto navrhujeme osobné stretnutie, aby sme spoznali dynamiku Vašej firmy. 

Pre vytvorenie produktu pre Vás jedinečný tím nás prosím kontaktujte telefonicky alebo vyplňte formulár nižšie a my sa Vám ozveme.