ARTETERAPEUTICKÁ SKUPINA NA OBJEDNÁVKU

ZÁŽITOK, KTORÝ URČITE CHCEŠ ZAŽIŤ

Ponúkame Vám arteterapeutický zážitok pre páry, rodiny, súrodencov, skupinku detí, akúkoľvek skupinu ľudí, ktorí majú záujem bližšie sa spoznať, zlepšiť komunikáciu a vzájomné porozumenie medzi sebou, zažiť pocit spolupatričnosti a prijatia.

Ide o kreatívny a terapeutický proces vyjadrovania vnútorných myšlienok, pocitov, spomienok a skúseností prostredníctvom kreslenia, maľovania, koláží modelovania s hlinou a iných techník.

Umelecké vyjadrenie má silu, ktorá pomáha pri spoznávaní seba samého a druhých, spracovávaní emócií, uvoľnení napätia, upevňovaní vzťahov, zbližovaní, hľadaní vnútornej rovnováhy a podpore duševného zdravia.

*čas a cena je meniteľná podľa dohody

80,00 €

Termíny: kontaktujte nás pre individuálnu ponuku

Arteterapia

je terapia, ktorá kombinuje umenie a psychológiu s využitím kreatívneho procesu a umeleckých techník.

Arteterapia je jedna z možností ako vytiahnuť na povrch svoje skutočné, vnútorné, pravdivé prežívanie. Je jedinečná aj pri liečení negatívnych spomienok a tráum, ktoré sa v pamäti ukladajú v obrazoch.

Je to prostriedok na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Prežívanie počas tvorenia je cestou k podvedomiu.

Arteterapia dáva jednoduchú možnosť nahliadnuť na svoje emócie, ktoré bežne nechceme ukazovať ani sami vidieť a tým nám dovoľuje s nimi ľahko pracovať.

  • zvedomenie podvedomých blokov
  • naštartovať samoliečiaci proces
  • objavenie vlastného potenciálu