Zlepšte svoj život: 5 krokov k objaveniu seba

07.05.2024

alebo naučte sa tvoriť silné a láskavé vzťahy

1. Otvorenosť

Hovoriť otvorene o sebe, svojich emóciách a pocitoch. Dávať druhým jasné informácie ako sa s nimi cítime a ako na nás vplýva ich správanie je oslobodzujúce a veľmi prospešné pri vytváraní priestoru pre budovanie kvalitných vzťahov.

2. 100% pozornosti

Prítomný okamih si zaslúži vašu 100 % pozornosť. To nielen zlepší vzťahy v osobnom živote ale aj s kolegami v práci. Zníži stres a prináša duševný pokoj. Keď sa cítite lepšie, budete aj príjemnejší vo vzťahoch s rodinou, priateľmi a partnerom.

1. Názory, Emócie a Potreby

Je jednoduché zahĺbiť sa do vlastného sveta. No ak chcete budovať silné a trvalé vzťahy, je fajn dovoliť aj iným vyjadriť svoje názory a pocity. Vyjadrovanie svojich názorov a postojov nám umožňuje viesť diskusie, ktoré vedú k vzájomným dohodám.

4. Viac Času s Ľuďmi

Kvalitný čas s partnerom, priateľmi a kolegami je dôležitý na hlbšie spoznanie. Intímne rozhovory s partnerom alebo priateľmi vám pomôžu uvoľniť sa a zlepšiť vzťahy. Dostávať spätnú väzbu na svoje myšlienky, správanie a konanie nás posúva.

5. Emócie

Emócie nás sprevádzajú životom, tak ako dýchanie. Zdravé vyjadrovanie emócií je základom psychického a fyzického zdravia. Túto schopnosť sa vieme opäť naučiť aj v akomkoľvek veku.

Pamätajte, že vzťahy a osobný rozvoj sú cesta k šťastnejšiemu a plnohodnotnejšiemu životu..