Individuálna

Každý človek má schopnosť pomôcť sám sebe, len ju potrebuje v sebe objaviť. 

Budeme Vás sprevádzať spoznávaním samého seba tak, aby ste v sebe svoju silu k zmene našli a odkryli cestu k svojej sebaúcte a svojim hodnotám.

Ak rozmýšľate nad tým prečo nežijete podľa svojich predstáv, zotrvávate v práci, vo vzťahoch, v ktorých nie ste spokojní, ak sa zamýšľate nad tým prečo sa "toto" deje práve mne ...

Terapeutický rozhovor - porozmýšľajte nahlas, utrieďte si myšlienky.

Dotyková terapia akupresúrou - odblokovanie nahromadeného stresu.

Terapia kreslením s použitím neurografiky - vykresli sa z problémov.


Párová

Partnerstvo nás učí prijať zodpovednosť za svoj vlastný život.

Ak sa zamýšľate ako ďalej, ak nežijete podľa vašich predstáv, ak zotrvávate vo vzťahoch, v ktorých nie ste spokojní, ak si kladiete si otázku, prečo sa "toto" deje práve mne, prečo si navzájom nerozumieme, prečo sa nepočúvame, ako komunikujeme, čo mi zrkadlí môj partner ...

Príďte nahlas porozmýšľať, utriediť si myšlienky, porozumieť sami sebe a pohnúť sa ďalej.

Radi vás budeme sprevádzať pri spoznávaní seba a hľadaní odpovedí.


Rodinná

Rodina je miesto, kde ma milujú a som prijatý, aj keď som sám sebou.

Deti málokedy počúvajú, čo im rodičia hovoria, ale vždy ich pozorujú. Svojim správaním deťom dávate návod na život.

Doprajme si rodinu, v ktorej sa cítime milovaní, šťastní a slobodní.


Skupinová

Reťaz je taká silná ako je silný jej najslabší článok.

Skupinová terapia ponúka možnosti riešenia vyskytujúcich sa problémov rôzneho pôvodu v skupine. Forma a priebeh terapie závisí od zloženia a dynamiky skupiny.. 

Keď sú fungujúce sociálne vzťahy výkonnosť skupiny sa zvyšuje.

Spoznávaním silných a slabých stránok sa prehĺbi spolupatričnosť a vzájomnosť celého tímu.

Pre triedne, športové, pracovné a iné skupiny.

Cieľom je posunúť limity tímu ako celku.