PROGRAMY PRE DETI A DOSPELÝCH

sebapoznávacie, sebarozvojové, podporné a encouterové

V skupine, v bezpečnom prostredí, sa účastník učí slobodnejšie hovoriť o svojom prežívaní, emóciách a svojich potrebách. Zároveň sa učí aktívne počúvať a porozumieť druhým. Dostáva spätnú väzbu. Účastníci prinášajú svoje aktuálne témy.

Každý sa môže slobodne rozhodnúť či bude o sebe rozprávať, alebo len počúvať. Cieľom je porozumieť sebe samému, svojim motívom správania, naučiť sa prijímať seba samého, poznať svoju hodnotu, svoje hranice, prehlbovanie a zlepšovanie sociálnych vzťahov, redukcia pocitov osamelosti, frustrácie, úzkosti, strachu...

V rozhovore sa vieme dostať ďalej, ako keď zostávame sami vo vlastnej hlave.

Skupiny pre deti, žiakov, študentov a dospelých.

Každý posledný piatok v mesiaci od 17:00 do 20:00. 

Vstup 15 eur.


SOM ŽENA

encounter

Ženy si môžu byť prínosom a navzájom sa podporiť pri prežívaní rôznych životných období. Navzájom sa inšpirovať a pracovať na svojom raste v skupine iných žien. Rozhovory o aktuálnych témach:

 • o vlastnej hodnote
 • o motívoch pri rozhodovaní
 • prijatí seba samej, sebaláske
 • nastavovaní hraníc a ich dodržiavaní
 • vzťahoch a o vlastnom fungovaní vo vzťahu
 • o dohodách a tiež o tom prečo ich dodržiavame alebo nedodržiavame
 • o manipulácii a odolnosti voči manipulácii
 • o rodičovstve
 • a mnohé iné, ktoré si prinášate

Každý druhý piatok v mesiaci od 17:00 do 20:00. 

Vstup 15 eur


ENCOUNTER

pre páry, aj pre single

 • Nahliadnutie na svoje konanie s nadhľadom
 • Odhalenie svojich obranných mechanizmov
 • Porozumenie budovaniu vzťahov bezpečných, dôverných, láskyplných
 • Zlepšenie asertívnej komunikácie
 • Možnosť získať pohľad na svoje problémy aj "z druhého brehu"
 • Zlepšenie intímnych vzťahov
 • Porozumenie svojim závislostiam
 • Riešenie konfliktov
 • Práca s vlastným strachom
 • Zvládanie svojich emócií
 • Pochopenie nabratých chybných vzorcov

Termín: 12.12.2023 od 17:00 do 19:00 

Vstup 15 eur.


VYKRESLI SA 

Z PROBLÉMOV

 • zvedomenie podvedomých blokov
 • naštartovať sebaliečiaci proces
 • objavenie vlastného potenciálu

Arteterapia je jedna z možností ako vytiahnuť na povrch svoje skutočné, vnútorné, pravdivé prežívanie. Je jedinečná aj pri liečení negatívnych spomienok a tráum, ktoré sa v pamäti ukladajú v obrazoch.

Je to prostriedok na vyjadrenie svojich vnútorných pocitov. Prežívanie počas tvorenia je cestou k podvedomiu. Arteterapia dáva jednoduchú možnosť nahliadnuť na svoje emócie, ktoré bežne nechceme ukazovať ani sami vidieť a tým nám dovoľuje s nimi ľahko pracovať.17.1. o 14:00 - 1. stupeň ZŠ

17.1. o 16:00 - 12 až 15 rokov

12.1. - 17:00 - 16 - 19 rokov

Vstup 10 eur.

SILA KOMUNIKÁCIE

krúžok

na zlepšenie vzťahov a vzťahu k sebe samému.

 • Vzťahy so spolužiakmi
 • Vzťahy s rodičmi
 • Odolnosť voči šikanovaniu
 • Zvládanie hnevu
 • Práca so strachom, so smútkom
 • Ako mať rád sám seba
 • Prečo sa mi nepáči moje telo
 • Podpora sebavedomia
 • Komunikácia a počúvanie druhých
 • Sociálne siete a čas strávený na mobile
 • Znášanie kritikyRiešenie konfliktov
 • Podpora zdravého sebavedomia