Sebapoznávacie, sebarozvojové, podporné a encouterové skupiny

V skupine, v bezpečnom prostredí, sa účastník učí slobodnejšie hovoriť o svojom prežívaní, emóciách a svojich potrebách. Zároveň sa učí aktívne počúvať a porozumieť druhým. Dostáva spätnú väzbu. Účastníci prinášajú svoje aktuálne témy.

Každý sa môže slobodne rozhodnúť či bude o sebe rozprávať, alebo len počúvať. Cieľom je porozumieť sebe samému, svojim motívom správania, naučiť sa prijímať seba samého, poznať svoju hodnotu, svoje hranice, prehlbovanie a zlepšovanie sociálnych vzťahov, redukcia pocitov osamelosti, frustrácie, úzkosti, strachu...

V rozhovore sa vieme dostať ďalej, ako keď zostávame sami vo vlastnej hlave.

Skupiny pre deti, žiakov, študentov a dospelých.

Termín 30.6.2023 od 17:00 do 20:00. Vstup 15 eur.


Relaxačné kreslenie s prvkami arteterapie.


Vytvoríme individuálny program pre potreby vášho tímu.


Termín 9.6.2023 od 17:00 do 20:00. Vstup 15 eur


Termín: 6.6.2023 od 17:00 do 19:00 Vstup 3 eurá.


Tréning mentálnej kapacity a sústredenia pre športové kolektívy.